Back to top

Úhrnný versus zajišťovací

Co je zajišťovací režim a jak se liší od úhrnného režimu?
Zajišťovací režim je pokročilým obchodovacím režimem, který umožňuje otevřít několik pozic se stejným nástrojem. Na obchodovací platformě Trading 212 PRO je každá pozice provedena při aktuální tržní ceně a otevře se jako samostatná pozice.

Oproti tomu lze při obchodování v úhrnném režimu s každým nástrojem otevřít pouze jednu pozici. Každá nová pozice s daným nástrojem se přidá k předchozí a cena se zprůměruje.
Trading 212
V čem spočívají výhody zajišťování?

Zásadní důležitost, jako součást obchodovací strategie, má řízení rizik, přičemž zajišťování je jednou z nejoblíbenějších metod k jeho dosažení. Lze jej využívat k ochraně otevřených pozic a snižování rizika z nepříznivých pohybů na trhu.

Při obchodování v zajišťovacím režimu lze otevřít několik pozic se stejným nástrojem, což znamená, že u jednoho nástroje mohou být současně použity jak dlouhé, tak krátké pozice. Zajišťování umožňuje lepší řízení rizik. Samostatné pozice je možné rozšiřovat nebo částečně uzavírat za účelem zajištění části zisku a omezení případných ztrát.

Co je slučování?

Slučování (netting) je spojovaní hodnot dvou nebo více pozic za účelem vytvoření jediné hodnoty. Slučování je možné pouze v zajišťovacím režim; nelze jej využívat při obchodování v úhrnném režimu. Hlavním přínosem slučování je možnost částečně nebo úplně uzavřít pozici, aniž by bylo nutné dvojnásobné uhrazení rozpětí. Na obchodovací platformě Trading 212 PRO budou dvě možnosti slučování:

Jednoduché uzavření podle (1) – tato možnost slouží ke sloučení dvou pozic s opačnými směry. Sloučením pozic místo jejich odděleného uzavření se ušetří rozpětí pro sloučené množství.

Vícenásobné uzavření (2) – tato možnost spojuje několik otevřených pozic s opačnými směry. Sloučením pozic místo jejich odděleného uzavření se ušetří rozpětí pro sloučené množství. Nejdříve otevřené pozice se uzavírají první; prováděcí cena je cena nejnovější pozice.

Trading 212
Dva obchodovací režimy, jedna platforma

V nabídce pro nastavení bude možné přepínat mezi úhrnným a zajišťovacím režimem. Mějte na paměti, že režim lze přepnout pouze když nejsou otevřeny žádné pozice a čekající příkazy.

Trading 212
Jämförelsetabell
Vlastnosti
Specifické pro zajišťovací režim
Specifické pro úhrnný režim
Otevírání více pozic pro stejný nástroj
Slučování
Vstupní čekající příkazy
(Limit nebo Stop, OCO,
Podmínka)
(Limit nebo Stop, OCO,
Podmínka)
Přidružené čekající příkazy
(Trailing Stop,
Profit/Loss)
(Trailing Stop,
Profit/Loss)
Obracení směru pozic

Začneme? Je to ZDARMA a zabere to jenom půl minuty.

Obchodujte v prohlížeči s měnami, zlatem, ropou a smlouvami na rozdíl.

Získejte demo účet 250 000 Kč ZDARMA.

Termínované smlouvy na rozdíl, CFD, jsou produkty s pákovým efektem. Obchodování s CFD nemusí být vhodné pro každého a může způsobit ztrátu veškerého investovaného kapitálu. Proto se ujistěte, že rozumíte všem souvisejícím rizikům. Bližší informace.

Trading 212 je obchodní název, který patří společnostem Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) a Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. je společností registrovanou v Anglii a Walesu (registrační číslo 8590005). Trading 212 UK Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority (registrační číslo 609146).

Společnost Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je registrována na Kypru (registrační číslo 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je schválena a kontrolována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy, Cyprus Securities and Exchange Commission (číslo licence 290/16).

Trading 212 Ltd. je společností registrovanou v Bulharsku (registrační číslo 201659500). Trading 212 Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority, (registrační číslo RG-03-0237).

Informace poskytované na našich webových stránkách nejsou určeny osobám s trvalým pobytem ve Spojených státech a nejsou určeny k obdržení ani používání jakoukoliv osobou v jakékoliv zemi nebo soudní působnosti, kde by takové používání bylo v rozporu s tamějšími zákony nebo předpisy.

Varování před riziky
Chat s námi