Ειδήσεις

04:30

UK: Consumer Price Index (CPI) y/y: 3.0%

December CPI (Consumer Price Index) is 3.0% on a yearly base, it was expected to be 3.0% versus 3.1% previously.

04:30

UK: Consumer Price Index (CPI) m/m: 0.4%

December CPI (Consumer Price Index) is 0.4% on a monthly base, it was expected to be 0.4% versus 0.3% previously.

02:00

Finland: Gross Domestic Product y/y: 3.5%

November GDP (Gross Domestic Product) is 3.5% on a yearly base, it was 2.6% previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία