Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX raised its value from 13186.0 to 13236.1 points. This morning the index is traded at 13216.0. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 13283.9 - 13297.4 points, the aim will be reaching and testing the zone 13331.8 - 13338.5. If it is successful, the upward trend will continue to 13406.5 - 13420 points. If the DAX drops below the support levels at 13174.8 - 13161.3, it will try to find next support at 13093.3 - 13086.6. In case of breaking down, the downward trend will continue to 13052.2 - 13038.7 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver lowered its value from 17.18 USD to 16.99 USD. This morning it is trading at 17.01 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.14 - 17.18 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.35 - 17.38 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.43 - 17.48 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.89 - 16.84 USD, it will try to find next support at 16.79 - 16.76 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.59 - 16.54 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold lowered its value from 1338.20 USD to 1326.02 USD. This morning it is trading at 1326.14 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1334.99 - 1337.93 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1348.38 - 1349.85 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1352.93 - 1355.87 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1319.99 - 1317.05 USD, it will try to find next support at 1313.97 - 1312.50 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1302.05 - 1299.11 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the March Crude Oil futures raised their value from 63.82 USD to 63.99 USD per barrel. This morning they are trading at 63.90 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 64.32 - 64.43 USD, the aim will be reaching and testing the zone 64.66 - 64.71 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 65.2 - 65.31 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 63.55 - 63.44 USD, they will try to find next support at 62.95 - 62.9 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 62.67 - 62.56 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 1.2433 CAD to 1.2434 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2453 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2523 - 1.2528 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2620 - 1.2622 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2701 - 1.2706 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2350 - 1.2345 CAD, it will try to find next support at 1.2266 - 1.2263 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2172 - 1.2167 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7957 USD to 0.7968 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7966 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.8009 - 0.8014 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.8057 - 0.8060 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.8092 - 0.8097 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7931 - 0.7926 USD, it will try to find next support at 0.7894 - 0.7891 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7848 - 0.7843 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 110.45 JPY to 111.2850 JPY. This morning the currency pair is trading at 111.28 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 111.69 - 111.87 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 112.10 - 112.18 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 112.85 - 113.03 JPY. If USD drops below the support levels at 110.70 - 110.53 JPY, it will try to find next support at 109.86 - 109.77 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 109.54 - 109.36 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound raised its value from 1.3790 USD to 1.3827 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3820 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.392 - 1.3927 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.4024 - 1.4027 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4106 - 1.4113 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3742 - 1.3735 USD, it will try to find next support at 1.3656 - 1.3653 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3556 - 1.3549 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9591 CHF to 0.9654 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9657 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9683 - 0.9697 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9713 - 0.972 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9769 - 0.9782 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9611 - 0.9598 CHF, it will try to find next support at 0.9549 - 0.9542 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9526 - 0.9513 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro lowered its value from 1.2258 USD to 1.2184 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2194 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2257 - 1.2279 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2363 - 1.2374 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2403 - 1.2425 USD. If euro drops below the support levels at 1.2133 - 1.2111 USD, it will try to find next support at 1.2082 - 1.2071 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.1987 - 1.1965 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία