Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX lowered its value from 12602.0 to 12552.8 points. This morning the index is traded at 12552.2. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 12599.6 - 12606.1 points, the aim will be reaching and testing the zone 12656.2 - 12659.5. If it is successful, the upward trend will continue to 12693.1 - 12699.6 points. If the DAX drops below the support levels at 12512.6 - 12506.1, it will try to find next support at 12472.5 - 12469.2. In case of breaking down, the downward trend will continue to 12419.1 - 12412.6 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver raised its value from 17.18 USD to 17.23 USD. This morning it is trading at 17.15 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.35 - 17.37 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.47 - 17.49 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.61 - 17.63 USD. If the precious metal drops below the support levels at 17.12 - 17.10 USD, it will try to find next support at 16.97 - 16.96 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.85 - 16.84 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold lowered its value from 1349.24 USD to 1345.30 USD. This morning it is trading at 1341.41 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1352.17 - 1352.97 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1360.24 - 1360.65 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1365.91 - 1366.70 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1339.24 - 1338.44 USD, it will try to find next support at 1333.19 - 1332.78 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1325.51 - 1324.71 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the June Crude Oil futures lowered their value from 68.73 USD to 68.14 USD per barrel. This morning they are trading at 68.13 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 68.91 - 69.11 USD, the aim will be reaching and testing the zone 69.99 - 70.09 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 70.45 - 70.65 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 67.57 - 67.37 USD, they will try to find next support at 67.01 - 66.91 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 66.03 - 65.83 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 1.2625 CAD to 1.2670 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2670 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2702 - 1.2715 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2734 - 1.2741 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2792 - 1.2805 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2625 - 1.2611 CAD, it will try to find next support at 1.2561 - 1.2553 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2534 - 1.2521 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar lowered its value from 0.7781 USD to 0.7727 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7715 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7774 - 0.7787 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7841 - 0.7847 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.7871 - 0.7882 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7692 - 0.7679 USD, it will try to find next support at 0.7657 - 0.7651 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7597 - 0.7584 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 107.22 JPY to 107.35 JPY. This morning the currency pair is trading at 107.63 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 107.51 - 107.52 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 107.68 - 107.70 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 107.85 - 107.87 JPY. If USD drops below the support levels at 107.18 - 107.16 JPY, it will try to find next support at 107.01 - 107.00 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 106.85 - 106.84 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound lowered its value from 1.4199 USD to 1.4084 USD. This morning the currency pair is trading at 1.4076 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.4173 - 1.4197 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.4297 - 1.4310 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4351 - 1.4374 USD. If GBP drops below the support levels at 1.4021 - 1.3996 USD, it will try to find next support at 1.3956 - 1.3943 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3843 - 1.3819 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9686 CHF to 0.9712 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9722 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9735 - 0.9741 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9758 - 0.9761 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9792 - 0.9798 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9683 - 0.9678 CHF, it will try to find next support at 0.9646 - 0.9643 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9626 - 0.9621 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro lowered its value from 1.2373 USD to 1.2345 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2339 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2381 - 1.2387 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2425 - 1.2429 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2451 - 1.2458 USD. If euro drops below the support levels at 1.2316 - 1.2309 USD, it will try to find next support at 1.2287 - 1.2284 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2245 - 1.2238 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία