Οικονομικό Ημερολόγιο

Ώρα
Νόμισμα
Χώρα
Αντίκτυπος
Γεγονότα
Περίοδος
Πραγματικό
Πρόβλεψη
Προηγούμενο
01:00
EUR
Germany
Producer Price Index m/m
March
0.1%
0.2%
-0.1%
01:00
EUR
Germany
Producer Price Index y/y
March
1.9%
2.0%
1.8%
06:30
EUR
Eurozone
Bundesbank President Jens Weidmann Speaks
20.04.2018
 
-
-
07:30
CAD
Canada
Core Consumer Price Index m/m
March
0.2%
-
0.7%
07:30
CAD
Canada
Core Consumer Price Index y/y
March
1.4%
1.5%
1.5%
07:30
CAD
Canada
Consumer Price Index m/m
March
0.3%
0.4%
0.6%
07:30
CAD
Canada
Consumer Price Index y/y
March
2.3%
2.4%
2.2%
07:30
CAD
Canada
Retail Sales ex Autos m/m
February
0.0%
0.3%
1.0% R (0.9%)
07:30
CAD
Canada
Retail Sales m/m
February
0.4%
0.3%
0.1% R (0.3%)
08:40
USD
United States
Fed's Evans Speaks
20.04.2018
 
-
-
09:00
EUR
Eurozone
Consumer Confidence - preliminary
April
0.4
-0.2
0.1
10:15
USD
United States
Fed's Williams Speaks
20.04.2018
 
-
-
01:00
Producer Price Index m/m
GermanyEUR
Περίοδος
March
Πραγματικό
0.1%
Πρόβλεψη
0.2%
Προηγούμενο
-0.1%
The index of producer prices for industrial products (domestic sales) measures on a representative basis the development of the prices of products which are produced in mining and manufacturing or in the energy and water industries and are sold inside the country. These price statistics cover both the sales of industrial products to domestic buyers at different stages in the economic process and the sales between industrial enterprises. As the index of producer prices measures price changes at an early stage in the economic process, it can serve as an indicator of future inflation trends. This is the percentage change compared with the previous month.
01:00
Producer Price Index y/y
GermanyEUR
Περίοδος
March
Πραγματικό
1.9%
Πρόβλεψη
2.0%
Προηγούμενο
1.8%
The index of producer prices for industrial products (domestic sales) measures on a representative basis the development of the prices of products which are produced in mining and manufacturing or in the energy and water industries and are sold inside the country. These price statistics cover both the sales of industrial products to domestic buyers at different stages in the economic process and the sales between industrial enterprises. As the index of producer prices measures price changes at an early stage in the economic process, it can serve as an indicator of future inflation trends. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
06:30
Bundesbank President Jens Weidmann Speaks
EurozoneEUR
Περίοδος
20.04.2018
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-
07:30
Core Consumer Price Index m/m
CanadaCAD
Περίοδος
March
Πραγματικό
0.2%
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
0.7%
The measure of core consumer price index (CPI) excludes from the all-items CPI the effect of changes in indirect taxes and eight of the most volatile components identified by the Bank of Canada: fruit, fruit preparations and nuts; vegetables and vegetable preparations; mortgage interest cost; natural gas; fuel oil and other fuels; gasoline; inter-city transportation; and tobacco products and smokers' supplies. This is the percentage change compared with the previous month.
07:30
Core Consumer Price Index y/y
CanadaCAD
Περίοδος
March
Πραγματικό
1.4%
Πρόβλεψη
1.5%
Προηγούμενο
1.5%
The measure of core consumer price index (CPI) excludes from the all-items CPI the effect of changes in indirect taxes and eight of the most volatile components identified by the Bank of Canada: fruit, fruit preparations and nuts; vegetables and vegetable preparations; mortgage interest cost; natural gas; fuel oil and other fuels; gasoline; inter-city transportation; and tobacco products and smokers' supplies. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
07:30
Consumer Price Index m/m
CanadaCAD
Περίοδος
March
Πραγματικό
0.3%
Πρόβλεψη
0.4%
Προηγούμενο
0.6%
The Consumer Price Index (CPI) is an indicator of changes in consumer prices experienced by Canadians. It is obtained by comparing through time, the cost of a fixed basket of commodities purchased by consumers. Since the basket contains commodities of unchanging or equivalent quantity and quality, the index reflects only pure price change. The CPI is widely used as an indicator of the change in the general level of consumer prices or the rate of inflation. Price movements of the goods and services represented in the CPI are weighted according to the relative importance of commodities in the total expenditures of consumers. CPI basket shares are updated at intervals of about 4 years; they are obtained from household surveys (Survey of Household Spending and Survey of Food Expenditures). This is the percentage change compared with the previous month.
07:30
Consumer Price Index y/y
CanadaCAD
Περίοδος
March
Πραγματικό
2.3%
Πρόβλεψη
2.4%
Προηγούμενο
2.2%
The Consumer Price Index (CPI) is an indicator of changes in consumer prices experienced by Canadians. It is obtained by comparing through time, the cost of a fixed basket of commodities purchased by consumers. Since the basket contains commodities of unchanging or equivalent quantity and quality, the index reflects only pure price change. The CPI is widely used as an indicator of the change in the general level of consumer prices or the rate of inflation. Price movements of the goods and services represented in the CPI are weighted according to the relative importance of commodities in the total expenditures of consumers. CPI basket shares are updated at intervals of about 4 years; they are obtained from household surveys (Survey of Household Spending and Survey of Food Expenditures). This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
07:30
Retail Sales ex Autos m/m
CanadaCAD
Περίοδος
February
Πραγματικό
0.0%
Πρόβλεψη
0.3%
Προηγούμενο
1.0% R (0.9%)
They represent change in the total value of sales at the retail level, excluding automobiles. Automobile sales account for about 20% of Retail Sales, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend. The data excluding autos is therefore thought to be a better scale of spending trends. This is the percentage change compared with the previous month.
07:30
Retail Sales m/m
CanadaCAD
Περίοδος
February
Πραγματικό
0.4%
Πρόβλεψη
0.3%
Προηγούμενο
0.1% R (0.3%)
Retail Sales estimates obtained from retailers are a key monthly indicator of consumer purchasing patterns in Canada. Furthermore, retail sales are an important component of the Gross Domestic Product, which measures Canada's production. Retail sales estimates do not include any form of direct selling that bypasses the retail store, e.g., direct door-to-door selling; sales made through automatic vending machines; sales of newspapers or magazines sold directly by printers or publishers; and sales made by book and record clubs. Internet retailing activities are included in the survey only when conducted through the same legal structure as the retail establishment. This is the percentage change compared with the previous month.
08:40
Fed's Evans Speaks
United StatesUSD
Περίοδος
20.04.2018
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-
09:00
Consumer Confidence - preliminary
EurozoneEUR
Περίοδος
April
Πραγματικό
0.4
Πρόβλεψη
-0.2
Προηγούμενο
0.1
It is one of the components of the Economic Sentiment Indicator. The Economic Sentiment Indicator (ESI) is a composite indicator made up of five sectoral confidence indicators with different weights: Industrial confidence indicator, Services confidence indicator, Consumer confidence indicator, Construction confidence indicator Retail trade confidence indicator. Confidence indicators are arithmetic means of seasonally adjusted balances of answers to a selection of questions closely related to the reference variable they are supposed to track (e.g. industrial production for the industrial confidence indicator). Surveys are defined within the Joint Harmonized EU Program of Business and Consumer Surveys. European Commission provides preliminary data two weeks before the final report.
10:15
Fed's Williams Speaks
United StatesUSD
Περίοδος
20.04.2018
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία