Berita

07:30

USA: Initial Jobless Claims: 229 000

In the week ending 16.03.2018 the advance figure for seasonally adjusted initial claims is 229 000, it was expected to be 225 000 versus 226 000 previously.

07:00

UK: Bank of England Minutes - Asset Purchase Facility Vote: 0-0-9

During the meeting held on 22.03.2018 the members of Monetary Policy Committee (MPC) voted for rise-cut-hold the size of the asset purchases in the following way 0-0-9. During their last meeting they voted like this 0-0-9.

07:00

UK: Bank of England Minutes - Interest Rates Vote: 2-0-7

During the meeting held on 22.03.2018 the members of Monetary Policy Committee voted for rise-cut-hold the interest rate in the following way 2-0-7. During their last meeting they voted like this 0-0-9.

07:00

UK: Bank of England - Total Asset Purchase Facility: 435 B GBP

Actual: 435 B GBP
Survey: 435 B GBP
Prior: 435 B GBP

07:00

UK: Bank of England Interest Rate Decision: 0.50%

Actual: 0.50%
Survey: 0.50%
Prior: 0.50%

04:30

UK: Retail Sales y/y: 1.5%

February Retail Sales are 1.5% on a yearly base, it was expected to be 1.3% versus 1.6% previously.

04:30

UK: Retail Sales m/m: 0.8%

February Retail Sales are 0.8% on a monthly base, it was expected to be 0.4% versus 0.1% previously.

03:30

Germany: Advance Services PMI: 54.2

March Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index) is 54.2 points, it was expected to be 55.0 points versus 55.3 points previously.

03:30

Germany: Advance Manufacturing PMI: 58.4

March Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) is 58.4 points, it was expected to be 59.8 points versus 60.6 points previously.

Maklumat ini tidak merangkumi nasihat pelaburan, syor, atau pujukan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. Trading 212 tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan yang mungkin dibuat daripada maklumat yang disediakan dan untuk apa-apa yang mungkin terhasil daripadanya. Tiada jaminan tersurat diberi tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat ini. Dengan yang demikian, mana-mana individu yang bertindak ke atasnya berbuat demikian dengan risiko sendiri sepenuhnya. Harap maklum bahawa berjual CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami