Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
03:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy
Maj
3.378 mld EUR
3.250 mld EUR
2.938 mld EUR
03:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami UE
Maj
1.015 mld EUR
-
1.077 mld EUR
04:00
EUR
strefa euro
Bilans handlowy
Maj
16.5 mld EUR
20.9 mld EUR
16.7 mld EUR
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż detaliczna m/m
Czerwiec
 
0.6%
0.8%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa imperium nowojorskiego
Lipiec
 
22.75
25.0
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m
Czerwiec
 
0.4%
0.9%
07:30
CAD
Kanada
Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi
Maj
 
-
9.13 mld CAD
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Inwentarze biznesowe m/m
Maj
 
0.4%
0.3%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
II kw.
 
1.6%
1.1%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
II kw.
 
0.5%
0.5%
03:00
Bilans handlowy
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
3.378 mld EUR
Prognoza
3.250 mld EUR
Poprzednio
2.938 mld EUR
Mierzy różnicę pomiędzy danymi importu i eksportu w bilionach Euro. Import dóbr mierzy wartość dóbr, które przyjeżdżają na terytorium kraju niezależnie od ich końcowego celu. Eksport dóbr mierzy tak samo wartość dóbr, które opuszczają teren kraju, bez względu na to czy zostały przetworzone na terenie kraju czy też nie.
03:00
Bilans handlowy z krajami UE
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
1.015 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
1.077 mld EUR
Główna liczna, wyrażona w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów Unii Europejskiej, minus wartość importu z tych krajów.
04:00
Bilans handlowy
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
16.5 mld EUR
Prognoza
20.9 mld EUR
Poprzednio
16.7 mld EUR
Zewnętrzny wskaźnik bilansu handlowego jest różnicą pomiędzy eksportem a importem dóbr. Eksport dóbr zalicza w sobie przepływ z Unii Terenu Europy/Unii Europejskiej (EA/EU) Kraje członkowskie spoza EA/EU podczas importu zapisują przepływ wewnętrzny. Eksport jest wyrażany na zasadach wartości i mierzony jako „darmowy na pokładzie (ang. FOB)” podczas gdy import wyrażany jest jako „koszt, ubezpieczenie, frachta (ang. CIF)”. „Dobra” oznaczają każdą ruchomą własność włącznie z prądem elektrycznym. Dane wyrażane są w milionach Euro.
07:30
Sprzedaż detaliczna m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.8%
Sprzedaż zawiera sprzedane towary (za gotówkę lub na kredyt w detalu lub hurcie) przez przedsiębiorstwa przede wszystkim związane z handlem detalicznym. Usługi, które są okolicznościowe wobec sprzedaży towaru i podatki akcyzowe, które są płacone przez przetwórcę lub hurtownika i przekazane dla handlowca detalicznego, są także zawarte. Sprzedaż wyrażana jest jako netto, po odliczeniach, dla refundacji i innych świadczeń za towary zwrócone przez klientów. Sprzedaż nie zawiera podatków od sprzedaży pobieranych bezpośrednio od klientów i płaconych bezpośrednio do lokalnych, stanowych lub federalnych agencji podatkowych. Oceny wielkości sprzedaży mierzą wpływy ze sprzedaży uzyskiwane przez sklepy, które w pierwszej kolejności dokonują sprzedaży detalicznej. Oceny sprzedaży reprezentują całkość sprzedaży i wpływy wszystkich przedsiębiorstw przede wszystkim związane z handlem detalicznym. Nie zawierają sprzedaży setalicznej przez przetwórców, hurtowników, przedsiębiorstwa usługowe i inne, których główną aktywnością jest inna niż handel detaliczny. Ponieważ przedsiębiorstwo detaliczne jest główną jednostką miary, publikowane oceny sprzedaży z podziałem na typ sklepu detalicznego nie mają intencji do mierzenia całości sprzedaży danego towaru lub linii towarowej. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:30
Indeks przetwórstwa imperium nowojorskiego
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
22.75
Poprzednio
25.0
Indeks odzwierciedla miesięczne badanie przetwórców w stanie Nowy Jork przeprowadzane przez Federal Reserve Bank w Nowym Jorku. Badanie wysyłane jest pierwszego dnia każdego miesiąca do tego samego koszyka ok. 200 dyrektorów przetwórczych w stanie Nowy Jork. Uczestnicy odpowiadają na kwestionariusz i raportują zmiany w różnych wskaźnikach od poprzedniego miesiąca. Respondenci również określają możliwy kierunek tych samych wskaźników na sześć miesięcy do przodu. W kwietniu 2002 roku powstał pierwszy raport. Wyniki przeliczane są jako różnica pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych wyników. Zero traktowane jest jako średnik.
07:30
Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.9%
Reprezentuje zmianę w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym, z wyłączeniem samochodów. Sprzedaż samochodów pokrywa ok. 20% Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształca bazowy trend. Dane z wyłączeniem samochodów są zatem uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
9.13 mld CAD
Serie międzynarodowych transakcji papierami wartościowymi pokrywają transakcje portfelowe na akcjach, obligacjach i papierach wartościowych rynku pieniężnego pomiędzy osobami nie będącymi rezydentami, a rezydentami Kanady. Serie zawierają handel w nierozstrzygniętych kwestiach, nowych kwestiach, emeryturach i zmianie płaconych odsetek i są następnie dzielone na sektory tych kwestii i największe tereny geograficzne. Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi reprezentują bezpośrednie inwestycje kapitałowe przez głównych właścicieli przedsiębiorstwa, np. dominująca spółka zapisująca się na handel akcjami jej zagranicznej spółki podrzędnej.
09:00
Inwentarze biznesowe m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.3%
Index pokazuje zmiany w całkowitej wartości dóbr trzymanych w inwentarzach przez przetwórców, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Badanie dostaw, inwentarzy i zamówień (M3) przetwórców dostarcza bazowane szeroko, miesięczne dane statystyczne dot. warunków gospodarczych w krajowym sektorze przetwórczym. Badanie mierzy bieżącą aktywność przemysłową i dostarcza wskazanie przyszłych trendów biznesowych. W badaniu M3 jest 89 oddzielnych kategorii. Kategorie te są zgrupowanymi 473 przemysłami przetwórczymi. Badanie inwentarzy M3 zbierane jest na bazie bieżącego kosztu lub pre-LIFO (last in, first out). Dane inwentarzy pobiera się od respondentów na podstawie etapu fabrykacji, którymi jest: skończone dobro, praca w trakcie oraz surowce.
17:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
1.6%
Poprzednio
1.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest miarą zmiany cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe w Nowej Zelandii. CPI mierzy zmiany w koszcie zakupów stałego koszyka dóbr i usług, które reprezentują średni wzór wydatków gospodarstw domowych w Nowej Zelandii w okresie bazowym indeksu. Używany jest jako miara inflacji, wskaźnik dla monitorowania polityki ekonomicznej i monetarnej, wskaźnik efektu zmiany ceny na moc nabywczą dochodów gospodarstwa domowego, jako środki to ustalenia zysków, dodatków i dochodów i jako korekta zmian. Zmiana poziomu w indeksie cen wyliczana jest poprzez ważenie zmian w badanych cenach konkretnego zestawu cen. Zestaw cen reprezentuje koszyk dóbr i usług, które może służyć do miary w indeksie, wagi rzeczy (wydatek) są szacowane z całościowej ważności wszystkich z różnych rzeczy w koszyku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
17:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest miarą zmiany cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe w Nowej Zelandii. CPI mierzy zmiany w koszcie zakupów stałego koszyka dóbr i usług, które reprezentują średni wzór wydatków gospodarstw domowych w Nowej Zelandii w okresie bazowym indeksu. Używany jest jako miara inflacji, wskaźnik dla monitorowania polityki ekonomicznej i monetarnej, wskaźnik efektu zmiany ceny na moc nabywczą dochodów gospodarstwa domowego, jako środki to ustalenia zysków, dodatków i dochodów i jako korekta zmian. Zmiana poziomu w indeksie cen wyliczana jest poprzez ważenie zmian w badanych cenach konkretnego zestawu cen. Zestaw cen reprezentuje koszyk dóbr i usług, które może służyć do miary w indeksie, wagi rzeczy (wydatek) są szacowane z całościowej ważności wszystkich z różnych rzeczy w koszyku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.