Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Grudzień
 
0.2%
0.1%
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Grudzień
 
2.3%
2.5%
03:15
CHF
Szwajcaria
Ceny producentów i importu m/m
Grudzień
 
-
0.6%
03:15
CHF
Szwajcaria
Ceny producentów i importu r/r
Grudzień
 
-
1.8%
04:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Listopad
 
-
35.9 mld EUR
04:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Listopad
 
-
30.8 mld EUR
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna m/m
Grudzień
 
-0.6%
1.1%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna r/r
Grudzień
 
3.1%
1.6%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Grudzień
 
-0.6%
1.2%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Grudzień
 
0.4%
1.5%
08:30
CAD
Kanada
Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi
Listopad
 
-
20.81 mld CAD
02:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.1%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
2.3%
Poprzednio
2.5%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:15
Ceny producentów i importu m/m
SzwajcariaCHF
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.6%
Indeks cen producentów odnosi się do dóbr wyprodukowanych i sprzedanych na krajowym rynku lub eksportowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Szwajcarii. Dobra zawierają pierwotne produkty (surowce), częściowo dokończone dobra i dokończone dobra. Ceny są cenami wyjściowymi mierzonymi na pierwszym etapie obrotu produktem w fabryce f.o.b lub podstawie gospodarstwa i są pozbawione zniżek i VATu, ale zawierają podatki pośrednie. Indeks cen importu ma metodologicznie podobną strukturę do indeksu cen producentów i mierzy ceny importowanych produktów (ceny bez cła, z wyłączeniem VATu). Dane reprezentują zmiany w łączonym indeksie cen producentów i importu (Indeks ceny całkowitej dostawy) wyliczony jako suma indeksu ceny producentów i indeksu ceny importu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:15
Ceny producentów i importu r/r
SzwajcariaCHF
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.8%
Indeks cen producentów odnosi się do dóbr wyprodukowanych i sprzedanych na krajowym rynku lub eksportowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Szwajcarii. Dobra zawierają pierwotne produkty (surowce), częściowo dokończone dobra i dokończone dobra. Ceny są cenami wyjściowymi mierzonymi na pierwszym etapie obrotu produktem w fabryce f.o.b lub podstawie gospodarstwa i są pozbawione zniżek i VATu, ale zawierają podatki pośrednie. Indeks cen importu ma metodologicznie podobną strukturę do indeksu cen producentów i mierzy ceny importowanych produktów (ceny bez cła, z wyłączeniem VATu). Dane reprezentują zmiany w łączonym indeksie cen producentów i importu (Indeks ceny całkowitej dostawy) wyliczony jako suma indeksu ceny producentów i indeksu ceny importu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
35.9 mld EUR
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
04:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
30.8 mld EUR
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
04:30
Sprzedaż detaliczna m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-0.6%
Poprzednio
1.1%
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:30
Sprzedaż detaliczna r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
3.1%
Poprzednio
1.6%
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-0.6%
Poprzednio
1.2%
04:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
1.5%
08:30
Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
20.81 mld CAD
Serie międzynarodowych transakcji papierami wartościowymi pokrywają transakcje portfelowe na akcjach, obligacjach i papierach wartościowych rynku pieniężnego pomiędzy osobami nie będącymi rezydentami, a rezydentami Kanady. Serie zawierają handel w nierozstrzygniętych kwestiach, nowych kwestiach, emeryturach i zmianie płaconych odsetek i są następnie dzielone na sektory tych kwestii i największe tereny geograficzne. Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi reprezentują bezpośrednie inwestycje kapitałowe przez głównych właścicieli przedsiębiorstwa, np. dominująca spółka zapisująca się na handel akcjami jej zagranicznej spółki podrzędnej.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami