Wiadomości

09:00

USA: Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan: 99.3

W czerwcu przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan wynosi 99.3 pkt, oczekiwano 98.5 pkt w porównaniu z 98.0 pkt poprzednio.

01:00

Finlandia: Produkt krajowy brutto r/r: 1.8%

W kwietniu PKB (Produkt Krajowy Brutto) wynosi 1.8% w stosunku rocznym, poprzednio wynosił 3.1%.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.