Nyheter

04:30

UK: Consumer Price Index (CPI) y/y: 3.0%

December CPI (Consumer Price Index) is 3.0% on a yearly base, it was expected to be 3.0% versus 3.1% previously.

04:30

UK: Consumer Price Index (CPI) m/m: 0.4%

December CPI (Consumer Price Index) is 0.4% on a monthly base, it was expected to be 0.4% versus 0.3% previously.

02:00

Finland: Gross Domestic Product y/y: 3.5%

November GDP (Gross Domestic Product) is 3.5% on a yearly base, it was 2.6% previously.

Denna information ska inte tas som investeringsrådgivning, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Trading 212 tar inget ansvar för användning av informationen eller för de följder som denna användning kan leda till. Ingen uttrycklig garanti ges för informationens riktighet eller fullständighet. Alla som agerar på grundval av informationen gör det helt på egen risk. Observera att handel med CFD:er innebär en betydande risk för förlust.

Riskvarning
Chatta med oss